Przed sprzęgłami – bez względu na ich rodzaj – stawia się ściśle określone zadania. Wymaga się od nich przenoszenia momentu i prędkości obrotowej. Oczekuje się też, że będą kompensować pewne niedokładności w ustawieniu czopów wałów, które współpracują ze sobą. Oczywiście, przed każdym typem sprzęgieł stawia się też pewne wymogi dodatkowe.


Sprzęgło podatne i jego zalety

Podatne sprzęgło SHC znajduje często zastosowanie w przemyśle ciężkim. Trafia więc tam, gdzie wymaga się dużej dbałości o detale. Jego popularność w lotnictwie, szeroko rozumianej motoryzacji oraz w przemyśle górniczym nie jest przy tym zaskoczeniem. Mamy przecież do czynienia z rozwiązaniem doskonale radzącym sobie z tłumieniem drgań – konsekwencji nadwyżek dynamicznych. To właśnie sprzęgło podatne nie tylko wydłuża żywotność urządzeń, ale również zwiększa poziom ich bezpieczeństwa. Jego zastosowanie przyczynia się też do tego, że bezpiecznie czuje się osoba korzystając z maszyny lub urządzenia wyposażonego w ten rodzaj sprzęgła.

Kategorie: Blog