Prawidłowe funkcjonowanie firm związanych z przemysłem ciężkim nie byłoby możliwe, gdyby nie troska o wysoką jakość wykorzystywanego przez nie sprzętu. Nie tylko same maszyny powinny jednak spełniać surowe normy. Nie mniej istotne wydaje się dbanie o części, z których wspomniane maszyny są wykonane.

Sprzęgło podatne w przemyśle ciężkim

Sprzęgło podatne – znane też jako elastyczne – jest rozwiązaniem, z którym mamy kontakt wyjątkowo często. Nie może być jednak inaczej, skoro jego zalety uzasadniają to, że jest ono wykorzystywane właśnie przez firmy związane z przemysłem ciężkim. Tu na pierwszy plan wysuwa się charakterystyczna dla sprzęgła SHC absorbcja drgań oraz wstrząsów. Nie bez znaczenia jest jednak i to, że sprzęgła podatne zapewniają wysoki poziom ochrony przed przeciążeniami przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum hałasu. Wszystko to sprawia, że mogą być wykorzystywane bez obaw nawet tam, gdzie mamy do czynienia ze szczególnie trudnymi warunkami, w tym choćby pod ziemią, a więc w przemyśle górniczym.

Kategorie: Blog